چارچوب مدیریت سرویس بهروش-ITIL

بهروش ITIL که همچنان در بسیاری از سایت‌ها آن را با نام قبلی و به عنوان کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات معرفی می‌کنند! پذیرفته شده‌‌ترین رویکرد و چارچوب در بین شرکتهای خصوصی و دولتی، جهت مدیریت سرویسهای فناوری اطلاعاتمی‌باشد.

اين چارچوب به سازمان اطمينان مي‌دهد كه سرويسهاي فناوري اطلاعات با نيازها و فرآيندهاي اصلي كسب‌و‌كار همراستا بوده و تمامي آنها را به شكل مناسبي پوشش مي‌دهد. همچنين، نحوه استفاده از IT به عنوان ابزار تسهیل تغییر در کسب‌وکار، تحول و رشد را با استفاده از تجربيات گردآوري شده نشان مي‌دهد. پياده‌سازي ITIL، هر سازمان فناوري اطلاعاتي را تبديل به یک دارایی استراتژیک واقعی کسب‌و‌کاري كه در آن قرار دارد مي‌كند.

آخرین نسخه بهروشهاي ITIL، در سال 2011 و در 5 مجلد، كه نمايانگر 5 حوزه مفهومي آن مي‌باشند، منتشر و در اختيار سازمان‌ها و افراد قرار گرفت. اين 5 حوزه اصلی که کارکردها و فرآیندهای ITIL درون آنها شکل گرفته اند، عبارتند از:

  • استراتژي سرويس - Service Strategy
  • طراحي سرويس - Service Design
  • انتقال سرويس - Service Transition
  • اجراي سرويس - Service Operation
  • بهبود مستمر سرويس - Continual Service Improvement
چرخه عمر سرویس-ITIL

این پنج مجلد، طرح كاملي از چرخه حيات خدمات پيشنهادي ITIL، با شروع از شناسایی نیازهای مشتریان، طراحی و پیاده سازی و در نهایت، نظارت و بهبود مستمر سرويس‌ها را نشان مي‌دهند.

همان‌طور که در شکل ديده مي‌شود چارچوب ITIL شامل پنج مرحله با نامهای: استراتژی سرویس که هسته مرکزي اين چارچوب را تشکيل مي‌دهد، طراحي سرویس، انتقال سرویس، اجراي سرویس و بهبود مستمر سرویس است.

از تعاريف اوليه و تحليل نيازمندي‌هاي کسب‌و‌کار در استراتژی و طراحي سرویس استفاده مي‌شود. نيازمندي‌هاي شناسايي‌شده در توافق با مرحله استراتژی سرویس، طراحي مي‌شوند. سپس سرويس  در طول مراحل باقيمانده چرخه حيات، به مرحله انتقال مي‌رسند. سرويس  در مرحله انتقال، ارزيابي، تست و اعتبارسنجي مي‌شوند. سپس سرويس  به محيط واقعي منتقل مي‌شوند و اين مرحله نقطه ورود به مرحله اجراي سرويس  است. در هر موقعيتي ممکن است مشکلي وجود داشته باشد که شناسايي و اصلاح ضعف‌ها يا خطاها در هر مرحله از چرخه حيات بر عهده بهبود مستمر سرويس  است. راهنمايي‌هاي ارائه شده در ITIL به‌طور جامع قابل اجرا هستند و براي همه سازمان‌هاي فناوري اطلاعات صرفنظر از اندازه و فناوري، کاربرد دارند.

پیاده‌سازی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) در شرکتها و سازمانها به دلیل ذات بهروشی خود مزایای بسیار زیادی را به همراه دارد. منشا مزایای ITSM تکیه بر تکنولوژی و طیف عظیمی از محیط‌های سازمانی است که در آنها اجرا شده است. این بهروش همواره در حال تکامل است. چرا که کاربران ITIL، متخصصان حوزه مدیریت سرویس و سازمان‌ها و شرکت‌هائی که همواره به دنبال یافتن روشهای بهبود کیفیت خدمات خود هستند، تجربیات خود را در آن منعکس می‌نمایند.

همچنين، ITIL از سوي سازمان‌ها و شركت‌هاي مهمي نظير:

  • شركتهاي بزرگ فناوري: Microsoft, HP, Fujitsu, IBM
  • شركتهاي خرده‌فروشي:  Target, Walmart and Staples
  • سازمان‌هاي مالي:  Citi, Bank of America, Barclays Bank
  • توليدكنندگان: Boeing, Toyota, Bombardier
  • شرکت‌های علوم زیستی: Eli Lilly, Pfizer, Takeda Pharmaceuticals

در سراسر جهان انتخاب، شخصي‌سازي و پياده‌سازي شده است.

از آنجا که ITIL یک چارچوب است، نياز است تا با توجه به صنعت، اندازه، ساختار و الزامات سازمانی تعديل، ويژه‌سازي و شخصي‌سازي گردد. همچنين، می‌توان تمامي چرخه عمر و یا بخش‌هاي منتخبي از آن را در سازمان پياده‌سازي نمود.