اولویت‌سنجی، نیازسنجی و خدمات الکترونیک شهر

پاسخگوی گرامی، پرسشنامه زیر در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان طراحی شده است. مسلماً پاسخ‌های شما نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت آتی این خدمات، خواهد داشت. از این که با صرف زمان و دقت نظر خود ما را در این طرح بزرگ یاری می‌کنید، سپاسگزاریم.

مشخصات فردی :
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
پرسش‌های دانش محور:
در هر یک از موارد زیر تعیین کنید که از نظر شما ارائه‌ی«خدمات» مشخص شده به شيوه الكترونيكي چقدر برای مردم اهمیت و ضرورت دارد.
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب کنید .
در صورتيكه مشخصات فردي خود را كامل ثبت نمائيد در قرعه كشي شش عدد کارت هدیه 1000000 ریالی شركت خواهيد نمود.