خانه پژوهش فاوا

منشور

 

اصول کليدي حاكم بر تفکر شركت تعاوني دانش بنيان خانه پژوهش فاوا عبارتند از:

  • فهم نياز مشتريان: نياز واقعي كارفرمايان و مشتريان را بفهميم و تمامي تلاش خود را انجام دهيم تا از اينکه راه‌حلها، خدمات و محصولات ما را مصرف مي کنند، تجربه بهتري داشته باشند.
  • حصول اطمينان از کامل بودن و درستي کار: مطمئن شويم که کارها صد در صد درست انجام مي شوند؛ هر چقدر لازم است زمان اختصاص دهيم و تمام منابع لازم را وارد سيستم کنيم.
  • کار بدون نقص: جريان کار را به نحوي سازماندهي کنيم که تا حد ممكن كامل، بدون نقص و عاري از هرگونه خطائي باشد. (در حصول اين مورد، مکانيزمهاي طراحي شده و کنترل فرآيند نهادينه شده در شركت نقش تعيين کننده‌اي دارند)
  • پاسخگويي سريع به تقاضا: در مواجهه با تقاضا، بر اساس اصل "اولين ورودي، اولين خروجي است " عمل مي‌کنيم؛ ما هر روز در پي يافتن راه‌هايي براي بهبود فرآيندهاي "End to End" کاري در سيستم خود مي‌باشيم.
  • فروش راه حل به جاي فروش محصول: ويژگي‌هايي را در محصولات و خدمات خود به کار مي‌گيريم که به خوبي برطرف کننده نياز مشتري باشد. ما به دغدغه‌هاي مشتري پاسخ مي‌گوئيم. هرگز به دنبال اينکه صرفاً مختصات رسمي و از پيش تعيين شده خدمات و محصولات رعايت گردند.

عضويت در خبرنامه

: