خانه پژوهش فاوا

 اهداف و ماموريت ها

•آموزش، توانمندسازي، و باز‌آموزي دانش آموختگان و دانشجويان جهت تهيه و ارائه طرح‌هاي توجيهي براي ورود به فضاي كسب و كار.

•زمينه‌يابي جهت ايجاد اشتغال دانش‌آموختگان و ارائه مشاوره در زمينه‌هاي كارآفريني، اشتغال و كاربردي سازي اختراع و تحقيق.

•شناسايي, جذب و انتقال تسهيلات و كمك‌ها به مخترعين, كار‌آفرينان و پديد‌آورندگان طرح‌هاي علمي و تحقيقاتي .

•انتقال يافته‌هاي علمي به سازمان‌ها،ا موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي.

•نيازسنجي پژوهشي سازمان‌ها، موسسات، شركت‌ها و بنگاه‌ها و اجراي طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي.

•سازماندهي دانشجويان و دانش آموختگان در قالب شركت‌هاي تعاوني تخصصي  با هدف ايجاد اشتغال و ورود به فضاي كسب وكار.

• ايجاد ارتباط بين سازمان‌ها و موسسات دولتي وخصوصي وبنگاه‌هاي اقتصادي و دانش ‌آموختگان, مخترعين, محققّين و نو‌آوران. 

•تامين و ارائه خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و نمايشگاهي جهت محققّين و مخترعين ومبتكرين.

•شركت فعال در همايش‌ها و نشست‌هاي علمي و تخصصي.

•ايجاد زمينه‌هاي راه‌اندازي وگسترش هسته‌هاي مولد انديشه .

•ايجاد مراكز و شبكه‌هاي اطلاعاتي علمي، تخصصي و ارائه كمكهاي فني و تخصصي در زمينه‌هاي گوناگون.

•شناسائي منابع انتقال تكنولوژي در داخل يا خارج از كشور، تنظيم و يا انعقاد قراردادهاي مربوطه و نظارت بر قراردادهاي فوق.

•برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سمينار، كنفرانس‌هاي علمي و انتشار نشريات و مجلات علمي و تخصصي.

•ارائه خدمات مشاوره‌اي و اجراي پروژه‌هاي تست و تحويل تجهيزات، سيستمها و شبكه‌هاي كامپيوتري.

•ارائه خدمات مشاوره اي فني مهندسي و مديريتي، علمي و برنامه‌ريزي.

•مطالعات و برنامه‌ريزي راهبردي و برنامه‎ريزي كسب و كار سازماني و طراحي و بازنگري ساختار سازماني و مهندسي مجدد فرآيندها و ارائه خدمات مديريتي و مشاوره و طراحي نظام‎هاي مديريتي جهت تسهيل و افزايش كارايي سازمان‎ها.

•تامين نيروي انساني متخصص

•اجراي طرح‎هاي جامع فن آوري اطلاعات 

•بومي‌سازي و گسترش پلتفرمهاي متن باز 

•پياده‌سازي و ارائه سرويسهاي ارزش افزوده تلفن ثابت، همراه و شبكه داده

•ايجاد پلتفرم، گسترش و راه‌اندازي سرويسهاي عمومي و ملي نظير پست الكترونيكي و سامانه‌هاي انتقال صوت و تصوير بر روي بستر IP

•مشاوره، طراحي و راه‌اندازي شبكه‌هاي نوين نظير IMS، CDN و BMS

•پژوهش و مشاوره در زمينه راهكارها، سيستمها و سامانه‌هاي توليد محتوا

•تحليل، طراحي، توليد و پشتيباني سيستمها و ابزارهاي تست، شبيه‌سازي و مقلد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت

 

عضويت در خبرنامه

: