خانه پژوهش فاوا

راز تفاوت ما

ما به متفاوت فکر کردن باور داريم

"در هر کاري که ما آن را انجام مي‌دهيم، به بهبود وضعيت موجود و ارتقا استانداردهاي جاري باور داريم. ما به متفاوت فکر کردن باور داريم."

روش ما براي به چالش کشيدن وضعيت موجود، ارائه راه‌حلها، خدمات و محصولاتي منطبق بر نيازهاي كاربران، بومي سازي و نهادينه نمودن دانش و پژوهش است.

اين تنها راز تفاوت ماست

ما بر اين باوريم كه ايران را ايرانيان خواهند ساخت. با تكيه بر تلاش همكاران خود براي تقويت و غني سازي زيرساختهاي علمي و مهندسي كشور ميكوشيم.

عضويت در خبرنامه

: